Wenn hier en Pott mit Bohnen steiht…

 

Hier hebbt wi dat mit en oolt Volksleed op Plattdüütsch to doon. Dat Leed kann wunnerbor in´n Kreis danzt warrn.

Hier kannst Du dat eerstmal hören.

 

Strophe 1

Wenn hier en Pott mit Bohnen steiht
un dor en Pott mit Brie,
denn laat ik Brie un Bohnen stahn
un danz mit mien Marie.
Marie, Mara, Maruschkaka,
Marie, Mara, Marie.

Marie, Mara, Maruschkaka,
Marie, Mara, Marie.

(De anner Strophen gifft dat later…)

Nu erstmal wat to’n Utklamüstern.

 

Twee Kaarten höört tosamen. Un los!

 

Hier is de Song to’n Mitsingen un de annern Strophen.

2.

Un wenn Marie nich danzen kann,
denn hett se scheve Been,
denn treckt se Schleppenkleder an,
denn is dat nich to sehn.
Marie, Mara …

3.

Marie, Marie, wat denkst du denn,
wat hest in dienen Sinn,
du denkst woll an den groten Pott
mit Brie un Bohnen binnen.
Marie, Mara …

4.

Marie, dat is ‘ne söte Deern
vun Kopp bet to de Fööt,
un wenn ik ehr ‘nen Kuß opdrück,
oh Jung, wo smeckt dat sööt!
Marie, Mara …

5.

De Deern, de is so prick un nett,
so schöön as Melk un Bloot,
de krusen Hoor op ehrn Kopp, 
weegt mehr as hunnert Loot.
Marie, Mara …

6.

Ehr Hand, de is so putt un week, 
ehr Arm so prall un rund.
Ik drück Marie woll an mien Bost
un küss ehr op den Mund.
Marie, Mara …

7.

Un wenn dat Johr denn rümmer is,
so höört mi de Deern ganz,
denn driggt se en sneewitt Huuv,
statt enen Jumpferkranz.
Marie, Mara …

8.

Un is denn noch en Johr vörbi,
so schenkt uns Gott en Kind.
Denn lach ik, un denn freu ik mi,
dat wi so glücklich sünd.
Marie, Mara …