Lex 5

Freetiet in Gröönbrook

(Siet 45 bet 54)

Siet 48

Basistext: Dat Footballspeel
Dat Footballspeel (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 49

Basistext: TUS Gröönbrook
TUS Gröönbrook (leest vun: Erkki Hopf)

Opgaav 7: Dor fehlt ja wat! – Lückentext TUS Gröönbrook
Opgaav 7 (Ersatz): TUS Gröönbrook – Hest du allens in’n Text verstahn? Maak en Tosamenfaten vun den Text.
Opgaav 8: Allens rutkregen?

Siet 51

Basistext: Ida sorgt för Puschel
Ida sorgt för Puschel (leest vun: Erkki Hopf)
Opgaav 10: Alma schall sik üm Puschel kümmern
Basistext: De ballstürige Bellmann
De ballstürige Bellmann (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 52

Opgaav 11: Wat stellt Bellmann an?
Opgaav 15: Kennst du de Deerten?

Siet 54

Leed: Herr Pastor sien Koh
Du höörst … un …