Lütt Matten

Schreven is dat Gedicht vun Klaus Groth. En lütt Haas, de alleen danzen mutt. Man denn kummt de Voss üm de Eck un verspiest Lütt Matten an’t Enn. Oder doch nich? Denk di en anner Enn ut!

Höör geern to!

Lütt Matten de Haas’
De mak sik en Spaass,
He weer bi’t Studeren
Dat Danzen to lehrn,
Un danzt ganz alleen
Op de achtersten Been.

Keem Reinke de Voss
Un dacht: Das en Kost!
Un seggt: Lüttje Matten,
So flink op de Padden?
Un danzst hier alleen
Op de achtersten Been?

Kumm, laat uns tosamen!
Ik kann as de Daam!
De Kreih de speelt Fiedel,
Denn geit dat canditel,
Denn geit dat mal schön
Op de achtersten Been!

Lütt Matten geev Poot.
De Voß beet em doot
Un sett sik in’n Schatten,
Verspiest de lütt Matten:
De Kreih de kreeg een
Vun de achtersten Been.

Hier hest Du en paar Opgaven.

Hier kannst Du sehen, woans de Körperdelen vun Lütt Matten heten doot.

Vun Matten Haas hebbt wi ok en Plakat as 3D-Flipbook to`n Ankieken un Dalladen mit vele Spele!

Hier is dat Leed to’n Mitsingen.

(Dien Insatz is na’t Vörspeel bi söven Sekunnen)